dijous, 22 de juliol del 2010

Creu i cara # 3 - Cap davanterCREU

Font: Document descuidat en una taula. UVic: una visió de futur. Un nou model per construir una Universitat del segle XXI. http://estudiantalauvic.blogspot.com/2010/07/blog-post.html

En aquest document es veu reflectit la intenció de canviar l’estructura del model de governança.


CARA

Font: Osona.com. Montaña incorpora Otero, Quer i Codina a l'equip de govern de la Universitat de Vic. http://www.osona.com/noticia/21558/montana/incorpora/otero/quer/codina/equip/govern/universitat/vic

En l’organigrama presentat públicament es manté la figura de rector com a cap davanter.

Què ha passat entre amb les pretensions i les portades a terme?

Capacitat d'adaptació

Font: Atlàntida - Dietari de Ricard Torrents (Capacitat d'adaptació)


Fins fa uns anys, quan em recordaven el mèrit de la creació de la UVic, hi afegia que no era pas individual sinó l’obra d’uns equips de professors que havíem dirigit el projecte des dels inicis en els anys setantes i vuitantes del segle passat, amb la col·laboració dels alcaldes Ramon Muntanyà, Pere Girbau i Jacint Codina i d'exemplars empresaris mecenes de la comarca. Quan m’ho recorden ara, hi afegeixo que ja fa gairebé una dècada que el mèrit és dels equips nous, continuadors i renovadors.


En efecte, el rector David Serrat va regir la UVic del 2002 al 2006 i la rectora Assumpta Fargas ho ha fet fins ara, el 2010. Serrat va tenir-hi un paper essencial per a la consolidació de l’aportació econòmica de la Generalitat. El paper essencial de la rectora Fargas ha consistit a entomar el repte de Bolonya i adaptar els estudis als canvis de la demanda en un clima de crisi. Cadascun a la seva manera han conduït la institució amb responsabilitat i capacitat d’adaptació. Tots dos es mereixen un reconeixement.

Amb això vull dir, primer, que els mèrits dels dirigents inicials de la UVic s’han ampliat als seus successors i, segon, que la institució ja no és –sortosament– la que vàrem crear, per més que porti el mateix nom i tingui els mateixos objectius. En l’engranatge del binomi continuïtat-renovació es troba el secret de les institucions cridades a perdurar. És clar que els nostres successors no van governar la UVic igual com la governàvem nosaltres. Tant se val. La successió generacional és imparable com ho són els canvis de l’«esperit del temps».

Per això els relleus periòdics en els càrrecs de govern de les universitats, previstos cada quatre anys, no haurien de respondre a la dinàmica de les lluites pel poder ni representar cap crisi de fonaments. Les universitats són institucions capaces de travessar totes les crisis, perquè responen a la necessitat bàsica del coneixement. Fins i tot són capaces de renéixer de les pròpies cendres com l’au fènix. La UVic, d’orígens medievals, no va caure sinó
manu militari, suprimida per Felip V amb totes les universitats de Catalunya com a represàlia de la Guerra de Successió, però va renéixer a l’última dècada del segle XX amb les de Girona, Lleida i Tarragona/Reus.

Avui la crisi econòmica i el canvi de paradigma cultural posen a prova la capacitat d’adaptació de les institucions universitàries a Catalunya i a Europa. És el moment, doncs, que la renovació de càrrecs a la Universitat de Vic respongui a la capacitat d’adaptació al futur, sense renunciar a les pròpies bases: Ajuntament(s) i Generalitat d’una banda, societat civil i comunitat universitària, de l’altra. Si aquesta visió es transmet de rectorat a rectorat, l’engranatge de la continuïtat i la renovació de la UVic estarà assegurat per damunt dels canvis de càrrecs directius.

Fins ara la UVic ha tingut tres rectors, cadascun amb el seu equip, el seu claustre, el seu Patronat i els seus estudiants. El quart rector i el seu equip comencen ara, en moments difícils de fractura del consens. Benvinguts a la cadena institucional. Els estudiants, que cada curs es repeteixen i es renoven, són la metàfora perfecta de la continuïtat i la renovació que l’equip de Jordi Montaña haurà de dirigir. Estudiants, rectors, alcaldes, patrons, claustres i consellers, som alhora continuadors i renovadors. Més endavant també serem continuats i renovats. Per això, quan em pregunten per què assumeixo l’encàrrec del Patronat de la FUB de formar i presidir el seu Consell Assessor, la meva resposta és: per contribuir a la capacitat d’adaptació de la nostra Universitat en temps difícils. O sigui per adaptar-me i continuar mantenint i renovant aquestes idees.

El nou rector de la UVic manté l'equip de direcció anterior i separa la figura del gerent de la de director de la Fundació

Font: el 9nou (El nou rector de la UVic manté l'equip de direcció anterior i separa la figura del gerent de la de director de la Fundació)

Jordi Montaña, nou rector de la UVic, ha mantingut la totalitat de l'equip de direcció que tenia Assumpta Fargas, excepte el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat, que no serà Carles Torra sinó Pere Quer. A més, separen els càrrecs de gerent i director general de la Fundació.
Ara, el rector haurà de proposar un nom per dur la gerència de la UVic. Aquesta persona dependrà directament del rector i formarà part de la junta de rectorat. Pilar Soldevila, fins ara gerent de la UVic, continuarà sent directora general de la Fundació Universitària Balmes, i es relacionarà amb la UVic a través del rector.

Montaña incorpora Otero, Quer i Codina a l'equip de govern de la Universitat de Vic

Font: Osona.com (Montaña incorpora Otero, Quer i Codina a l'equip de govern de la Universitat de Vic)

Els dos primers, com a vicerectors, i el tercer continua com a degà. Els tres havien estat proposats per la comunitat universitària com a candidats a rector. A més, es divideix el càrrec de director de la FUB i gerent de la UVic. La crisi institucional es desinfla.

Equip de govern de la Universitat de Vic. Autor: Universitat de Vic

Les aigües sembla que es calmen a la Universitat de Vic (UVic). El nou rector, Jordi Montaña, ha presentat avui el seu equip de govern amb el que compartirà els propers quatre anys de la legislatura, format exclusivament per gent de dins de la universitat. Les línies que marquen el nou equip són clares: continuïtat en els càrrecs (només hi ha hagut un canvi, Pere Quer per Carles Torra) i incorporació de tots els candidats al rectorat que havia presentat la comunitat universitària.

D’aquesta manera, sembla que podria tancar-se la crisi institucional que va esclatar després que el Claustre Universitari donés el seu rebuig majoritari a la candidatura de Montaña, que també es va interpretar com un clar vot de càstig cap a l’actuació de l’alcalde de Vic i president del Patronat de la Fundació Universitària Balmes (FUB), Josep Maria Vila d’Abadal. La nova llista satisfaria a tothom.

L’equip de govern de la UVic està format per la Junta del Rectorat, presidida pel rector; i el Consell de Direcció de la Universitat, integrat pels membres de la Junta de Rectorat i pels degans i directors de les Facultats i Escoles. Tots els càrrecs es canvien a cada legislatura i es potestat del nou rector el renovar-els o no. Doncs bé, com ja hem dit, Montaña ha optat per la continuïtat i tothom segueix en els mateix lloc, excepte Pere Quer, que passa a ser vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat. En aquesta organigrama, en relació a l’anterior legislatura, hi ha dos petits canvis: es potencia l’àrea d’Ordenació Acadèmica, que passarà a tenir més atribucions, i es redueix el Consell de Direcció, amb menys càrrecs.

Tots contents

Pel que fa a les designacions, destaca l’aposta pels tres candidats que va presentar la comunitat universitària a les eleccions del Rectorat com a alternativa, precisament, del rector Jordi Montaña, que tenia el vist-i-plau del Patronat. Així, Pere Quer i Marta Otero assumiran les funcions de vicerector, aquesta darrera en l’àmbit de Recerca i Transferència de Coneixement (lloc que ja ocupava). Pel que fa a Francesc Codina, continua com a degà de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes i, per tant, participarà al Consell de Direcció.

Els altres càrrecs elegits i són:

- Josep Terradellas seguirà a la Junta del Rectorat com a secretari general i adjunt al rector per a les Relacions Institucionals i Comunitat. El Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat comptarà amb dos adjunts: Joan Masnou, adjunt de Formació Continuada , i Carme Sanmartí, Adjunta d’Afers Acadèmics.

- Pel que fa al Consell de Direcció, a més dels membres de la Junta del Rectorat, hi haurà: Josep Ayats, director de l’Escola Politècnica Superior; Anna Bonafont, directora de l’Escola Universitària de Ciències de la Salut; Francesc Codina, degà de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes; i Maria Antònia Pujol, degana de la Facultat d’Empresa i Comunicació.

D’aquesta manera, tots contents. Jordi Montaña compleix amb la seva paraula de crear un equip amb gent de dins i d’incorporar totes les sensibilitats que havia expressat la comunitat universitària. Vila d’Abadal, i en extensió el Patronat, ja havia instat Montaña a crear un equip format amb gent de la universitat. Pel que fa a la comunitat universitària, que és qui havia mostrat més obertament els seus recels cap el nou rector, les seves crítiques podrien afluixar desprès que té la seguretat que la seva veu serà escoltada en els òrgans de gestió del centre. A més, Montaña també ha anunciat alguns canvis i compromisos que tenen relació directa amb les queixes que s’havien escoltat des d’aquesta comunitat.

Compromisos i nova gerent

A la nota enviada als mitjans, Montaña ha refermat el seu compromís d’elaborar un marc estratègic de futur per a la UVic amb la participació de la comunitat universitària, en el marc de l’acord que li ha servit per formar equip. També que es potenciarà la recerca i es donarà continuïtat als àmbits de coneixement propis de la UVic: traducció i humanitats, biociències, tecnologies, comunicació, educació, salut i empresa.

D’altra banda, Montaña i Vila d’Abadal han escoltat una altre de les reivindicacions de la comunitat universitària i han decidit separar els càrrecs de la gerència de la UVic i la direcció de la FUB, que fins ara ostentava la mateixa persona (Pilar Soldevila). El problema que existia, per a la comunitat universitària, era que Soldevila, com a directora de la FUB, podria tindre un poder de decisió fins i tot superior al propi rector, quan, com a gerent, sempre havia d’estar per sota seu.

Ara, el Rectorat proposarà la persona que hagi d’ocupar el càrrec de gerent. Un cop escollit, el gerent passarà a formar part de la Junta del Rectorat. Soldevila, en principi, sembla que es quedarà com a directora de la FUB.

Nou equip de direcció de la Universitat de Vic

Font: UVic (Nou equip de direcció de la Universitat de Vic)

Amb posterioritat al nomenament el dia 13 de juliol del Dr. Jordi Montaña com a Rector de la Universitat de Vic, s’ha arribat a una entesa per formar l’equip de direcció de la UVic.

L’acord es basa en els tres punts següents:

1. El compromís d’elaborar un marc estratègic de futur per a la UVic, amb participació de la comunitat universitària, a partir del document de bases aprovat pel Patronat de la Fundació Universitària Balmes (FUB) el 30 de juny de 2010.

2. El compromís d’incloure en l’esmentat document de bases les dues premisses següents: a) la consideració de la recerca com una dimensió essencial de l’activitat acadèmica; i b) la continuïtat i la consolidació dels àmbits de coneixement propis de la UVic (traducció i humanitats, biociències, tecnologies, comunicació, educació, salut i empresa).

3. El compromís que qualsevol decisió que pugui comportar revisions de la programació universitària s’haurà de prendre un cop s’hagi definit i aprovat el marc estratègic.
La Junta de Rectorat, presidida pel Rector Dr. Jordi Montaña, està formada per les persones següents:

-Dra. Marta Otero, Vicerectora de Recerca i Transferència de Coneixement

-Dr. Pere Quer, Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat
-Prof. Josep Terradellas, Secretari General i Adjunt al Rector per a les Relacions Institucionals i Comunitat

El Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat comptarà amb dos adjunts:

-Prof. Joan Masnou, Adjunt de Formació Continuada

-Dra. Carme Sanmartí, Adjunta d’Afers Acadèmics

El Consell de Direcció de la Universitat estarà integrat pels membres de la Junta de Rectorat i pels degans i directors de les Facultats i Escoles:

-Prof. Josep Ayats, Director de l’Escola Politècnica Superior

-Prof. Anna Bonafont, Directora de l’Escola Universitària de Ciències de la Salut

-Dr. Francesc Codina, Degà de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes (resultat de la fusió de la FE i la FCHTD, que es farà efectiva el curs 2010-2011)

-Prof. Maria Antònia Pujol, Degana de la Facultat d’Empresa i Comunicació

D’altra banda, el President de la Fundació Universitària Balmes, d’acord amb el Rector, ha decidit de separar els càrrecs de Gerència de la UVic i Direcció de la FUB. En conseqüència, el Rectorat proposarà la persona que hagi d’ocupar el càrrec de gerent, la qual, un cop nomenada pel Patronat, passarà a formar part de la Junta de Rectorat tal com preveuen els Estatuts de la FUB. La Directora de la FUB es relacionarà amb la UVic a través del Rector.

dilluns, 19 de juliol del 2010

Creu i cara # 2 - CanviCREU

Font: Osona.com. Jordi Montaña – Si sóc rector de la UVic treurem diners de sota les pedres - . http://www.osona.com/noticia/21186/jordi/montana/soc/rector/uvic/traurem/diners/sota/pedres

“Quines són les línies mestres del seu programa?

- Continuïtat i canvi. Continuïtat perquè la universitat té coses molt positives, una trajectòria, amb un model públic-privat que és idoni. Jo no pretenc cap canvi de model en absolut. Altres aspectes són molt més millorables.”

Font: el 9 nou. Jordi Montaña: “La UVic té un model original i l’he de preservar de totes totes, ni parlar-ne de més privatització”. http://www.el9nou.cat/noticies_o_0/13461/jordi_montana_%E2%80%9Cla_uvic_model_original_l%E2%80%99he_preservar

“Quins serien aquests eixos estratègics? És a dir, cap on creu que ja d’anar la UVic?

- “Si hagués de posar un lema de campanya seria “continuïtat i canvi”. Hi ha coses molt bones i positives, punts forts que s’han d’aprofitar, però també n’hi ha que s’han de canviar... perquè si no les canviem, ens canviaran. Tinc una visió de la UVic en l’horitzó del 2020, i m’agradaria que fos notòria en algunes especialitats fins i tot a nivell mundial, que tingués una imatge de qualitat i excel·lència.”

- “Una de les coses que més m’atreu del model és aquesta iniciativa de servei públic amb una gestió privada. És un model original que l’he de preservar de totes totes, i no he vingut a canviar-lo. Per tant, més privatització, ni parlar-ne.”

CARA

Font: Document descuidat en una taula. UVic: una visió de futur. Un nou model per construir una Universitat del segle XXI. http://estudiantalauvic.blogspot.com/2010/07/blog-post.html
Quin serà l'equip de rectorat de Jordi Montaña?
Avui dilluns tarda 19 de juliol del 2010 encara es desconeix públicament quin és l'equip de rectorat que formarà Jordi Montaña. Recordant unes paraules seves poc després de ser nomenat rector diu "
vull ser un pal de paller d’un equip format per la gent de dins, en el qual aportaré la meva experiència. Agafo el càrrec amb molta il·lusió”. Com també "Jo vinc sol. El meu equip, el trauré d’aquestes persones, i a priori no tinc cap element a favor o en contra. Si demà (per dimecres) el patronat em dóna la seva confiança, el primer que faré és anar entrevistant gent i presentar el meu programa al claustre amb un equip al darrere. Una de les coses que m’ha fet decidir a presentar-me és la certesa que hi ha molt bona gent dins de la UVic i, per tant, d’aquí sortirà el meu equip."


Quin serà l'equip de rectorat de Jordi Montaña? Qui, com i perquè s'escollirà aquest?

Quedant a l'espera de respostes...

divendres, 16 de juliol del 2010

Creu i cara # 1 - Consens


CREU

Font: el 9nou. Vila d'Abadal no convenç la comunitat universitària però es compromet a no imposar un nou rector si el claustre de professors no l'accepta. http://www.el9nou.cat/noticies_o_0/13250/vila_d_abadal_convenc_comunitat_universitaria_pero_compromet_imposar

“Vila d'Abadal ha explicat la seva versió de la crisi a la comunitat universitària. Al seu costat, a la presidència de l'assemblea, la gerent de la UVic, Pilar Soldevila.

L'alcalde de Vic i president del Patronat de la Fundació Universitària Balmes, Josep Maria Vila d'Abadal, no ha convençut a la comunitat universitària de la UVic durant la reunió que han tingut aquest matí per parlar de la seva decisió d'impulsar una nova candidatura al rectorat de la universitat encapçalada per Jordi Montaña d'ESADE.

El que sí que hi ha hagut és un apropament de posicions ja que l'alcalde s'ha compromés a no imposar un candidat si el claustre de professors no l'accepta.”

Font: OsonaComarca. L’alcalde buscarà el consens amb la UVic. http://www.osonacomarca.com/index.php/weblog/seguir_leyendo/lalcalde_buscara_el_consens_amb_la_uvic/

“Vila d’Abadal va assegurar que no hi ha cap decisió presa i que el Patronat es mirarà amb els mateixos ulls totes les candidatures que es presentin. A més, va assegurar que s’intentarà buscar una candidatura de consens amb tota la comunitat i abans de prendre una decisió s’escoltarà la veu del Claustre.”

CARA

Font: UVic. El Patronat de la Fundació Universitària Balmes nomena Jordi Montaña nou rector de la UVic. http://news.uvic.cat/2010/07/13/el-patronat-de-la-fundacio-universitaria-balmes-nomena-jordi-montana-nou-rector-de-la-uvic/

“El Patronat de la Fundació Universitària Balmes (FUB) ha decidit nomenar Jordi Montaña nou rector de la Universitat de Vic, per tretze vots a favor, tres abstencions i un vot en contra. El nou rector presentarà el seu equip en els propers dies. En la mateixa reunió s’ha nomenat Ricard Torrents president del Consell Consultiu.

El president del Patronat ha manifestat que en la reunió s’ha valorat l’opinió negativa del Claustre, que s’ha interpretat com un “no” al procediment que s’ha seguit i al model de relacions que hi ha entre la Universitat i el Patronat, cosa que es compromet d’ aclarir en el futur immediat. També ha manifestat que aquest ha estat “un nomenament de consens” i que el Patronat ha tornat a demanar a Jordi Montaña que faci equip amb persones de la UVic.”

Font: el 9nou. Jordi Montaña, nou rector de la UVic. http://www.el9nou.cat/noticies_o_0/13656/jordi_montana_nou_rector_uvic

“El patronat de la Fundació Universitària Balmes (FUB), l'organisme de govern de la Universitat de Vic, ha aprovat aquesta tarda la candidatura de Jordi Montaña com a nou rector.

Montaña ha rebut el vot a favor de 13 patrons, a més de 3 abstencions i un vot en contra. L'alcalde i president de la FUB, Josep Maria Vila d'Abadal, li ha notificat personalment i Montaña ja s'ha incorporat a la reunió del patronat.

L'alcalde espera que, després de la decisió, la UVic superi l'etapa de crisi iniciada amb el procés d'elecció del rector. Vila d'Abadal també ha fet autocrítica i ha apuntat que el rebuig del claustre no era motivat pel candidat, sinó per la forma en què s'ha dut a terme el procés.”

Font: UVic. El 84% del Claustre de la Universitat de Vic es pronuncia en contra del programa de Jordi Montaña. http://news.uvic.cat/2010/07/08/el-84-del-claustre-de-la-universitat-de-vic-es-pronuncia-en-contra-del-programa-de-jordi-montana/. Enllaç amb error 404 (què ha passat?)

“El Claustre de la Universitat de Vic, en la seva reunió extraordinària d’avui, s’ha pronunciat en contra del programa del candidat a rector Jordi Montaña, proposat pel Patronat de la Fundació Universitària Balmes. Sobre un total de 287 vots emesos –i un cop fetes les ponderacions en el vot del personal d’administració i serveis-, 215 han estat negatius (84%), 25 a favor (10%), 15 en blanc (6%) i 1 nul.”

dijous, 15 de juliol del 2010

Creu i cara

Creu i cara és un nou espai del bloc. Es presenta amb la intenció de posar en relació tot allò que s'ha anat dient entorn el procés d'elecció de rectorat de la UVic, la mateixa elecció, com tot el post-seguiment. Pretén donar a conèixer, en la mesura que sigui possible, convergències i divergències entre els agents implicats, de manera que ha de d'incentivar al lector/a a situar-se en aquest context ambigu.

Les relacions es presentaran paulatinament i de forma numerada, així es podran anar establint vincles.

Proximament s'encetarà l'espai de Creu i Cara.


Document base del programa de Jordi Montaña

Font: Document descuidat en una taula...

El pdf que es presenta a continuació és el document que s'ha utilitzat de base per tal d'elaborar el programa de Jordi Montaña. En aquest es mostren intencions i tendències, a partir d'aquí es pot comparar allò dit amb allò escrit.


Un "a tothom"

Font: atlàntida. Dietari de Ricard Torrents (Un "a tothom")

Un a tothom qui estima la Universitat de Vic.
Adreço aquestes ratlles com un correu «a tothom» qui estima la Universitat de Vic. Són ratlles que escric amb un únic propòsit: apel·lar a la capacitat de tots/totes de superar el moment actual. A la seva pròpia visió de futur, l’única capaç de treure en positiu, creativament, la UVic del trasbals generat pels canvis dels estatuts fundacionals, la nova composició del patronat, la remodelació de la gerència/direcció de la Fundació Universitària Balmes, el relleu de la rectora Assumpta Fargas pel rector designat Jordi Montaña.

Adreço aquest «a tothom» als qui estimen la nostra Universitat i saben prou que no vull pas ficar-me on no em demanen. El meu torn ha passat. Però també saben que, no pas menys que ells, estimo la nostra Universitat i no voldria que amb el meu silenci semblés que me’n desentenc. Al contrari, em sento fondament concernit per l’avatar actual de la UVic, tant com em sento compromès en el seu futur.
Adreço aquest «a tothom» als qui estimen la nostra Universitat des de fora. Que són una multitud. Fa trenta anys que en surten promocions de graduats procedents dels quatre punts cardinals i que centenars de milers de lectors llegeixen llibres i veuen dissenys d’Eumo. Fa trenta anys que la UVic és una presència activa de pedagogia, recerca, catalanitat a la Catalunya contemporània. La qualitat de les universitats la fan tant els seus dirigents com els seus estudiants. Com l’èxit de les empreses el fan tant els seus emprenedors com els seus clients.

Adreço aquestes ratlles en especial als qui estimen la UVic des de dins. Als responsables del seu patrocini públic i privat, sigui des dels Ajuntaments sigui des de la Generalitat sigui des de les Empreses. Als responsables del seu govern i de la seva gestió en el dia a dia de la docència, la recerca, la biblioteca, els nombrosos serveis. Als estudiants. Als proveïdors. Als ciutadans. La UVic demana tota la seva estimació.
Adreço aquest correu «a tothom» com un missatge adreçat als qui estimen la Universitat de Vic, perquè estimen la innovació i saben que la innovació és creativa i no pas destructiva. Saben que innovar és preguntar més que manar, motivar i no pas desmotivar, formar equips i no pas cabdillatges, veure més endavant i més endins del que veuen els altres, emocionar amb un projecte de consens abans que imposar estratègies. Saben que innovar és innovar al moment oportú i no pas a deshora, innovar al lloc pertinent i no pas fora de lloc, a la Universitat com a Universitat i a l’Empresa com a Empresa. Saben que només hi ha innovació innovant i no pas parlant-ne davant d’una pantalla tàctil. Saben que innovar és crear i no pas canviar mobles de lloc.
Adreço aquest «a tothom» als qui fa anys que estimen la UVic. Des de la seva gestació fins al seu reconeixement pel Parlament de Catalunya. Des dels primers passos fins a les dificultats del creixement i les contribucions de mecenatge dels empresaris. Des dels anys de l’expansió dels edificis a la seva consolidació en el mapa universitari de Catalunya i d’Europa.

Adreço aquestes ratlles, en fi, als qui estimaran la UVic. Són ratlles d’un «a tothom» que inclou els qui hi vindran a estudiar o a ensenyar, a fer recerca o a fer encàrrecs d’innovació, a governar o a fer gestió, a patrocinar o a fer negoci. L’abast d’una universitat transcendeix els límits generacionals.
Estic convençut que la UVic serà estimada més enllà de la generació actual, perquè sabrà fer-se estimar. Amb salutacions amicals, vostre.

Ricard Torrents

dimecres, 14 de juliol del 2010

Jordi Montaña, nuevo rector de la UVic por 13 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones

Font: la información.com (Jordi Montaña, nuevo rector de la UVic por 13 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones)

El catedrático de la Universitat Ramon Llull (URL) ha sido nombrado este martes rector de la Universitat de Vic (UVic) por el patronato de la Fundación Universitaria Balmes por 13 votos a favor, tres abstenciones y un voto en contra.

"Quiero ser el eje vertebrador de un equipo formado por la gente de dentro, a la que aportaré mi experiencia", ha dicho el nuevo rector, quien se ha confesado muy ilusionado en el cargo en el que sustituye a la ex rectora Assumpta Fargas.

Montaña, que presentará su programa en los próximos días, es doctor en Ingeniería Industrial por la Politècnica de Catalunya (UPC), máster en Dirección y Administración de Empresas por Esade e Ingeniero Industrial por la UPC. Actualmente dirige la Cátedra Esade de Gestión de Diseño, que tiene por objetivo la investigación en aspectos relacionados con el diseño y la empresa.

Según un comunicado de la fundación, el nombramiento de Montaña ha contado con el consenso de la comunidad universitaria, a pesar de la opinión negativa del Claustro, "que se ha interpretado como un 'no' al procedimiento seguido y al modelo de relaciones entre la universidad y el patronato", lo que el patronato se ha comprometido a esclarecer en un futuro inmediato.

Jordi Montaña es el nuevo rector de la Universidad de Vic

Font: el País (Jordi Montaña es el nuevo rector de la Universidad de Vic)


El catedrático de la Universitat Ramon Llull ha sido nombrado por el patronato de la Fundación Universitaria Balmes. -El Claustro había rechado por mayoría al candidato

El catedrático de la Universitat Ramon Llull (URL) Jordi Montaña ha sido nombrado esta tarde rector de la Universitat de Vic (UVic) por el patronato de la Fundación Universitaria Balmes por 13 votos a favor, tres abstenciones y un voto en contra. La elección ha sido polémica porque el claustro de la universidad rechazó por el 84% de los votos a Montaña, que fue propuesto por el alcalde de Vic, Josep Maria Vila d'Abadal.

"Quiero ser el eje vertebrador de un equipo formado por la gente de dentro, a la que aportaré mi experiencia", ha dicho el nuevo rector, que sustituye en el cargo a Assumpta Fargas.

Montaña, que presentará su programa en los próximos días, es doctor en Ingeniería Industrial por la Politècnica de Catalunya (UPC), máster en Dirección y Administración de Empresas por Esade e Ingeniero Industrial por la UPC. Actualmente dirige la Cátedra Esade de Gestión de Diseño, que tiene por objetivo la investigación en aspectos relacionados con el diseño y la empresa.

Según un comunicado de la fundación, el nombramiento de Montaña ha contado con el consenso de la comunidad universitaria, a pesar de la opinión negativa del Claustro, "que se ha interpretado como un 'no' al procedimiento seguido y al modelo de relaciones entre la universidad y el patronato", lo que el patronato se ha comprometido a esclarecer en un futuro inmediato.

La intervención del alcalde de Vic enrarece la elección de rector

Font: el País (La intervención del alcalde de Vic enrarece la elección de rector)

La Universidad de Vic (UVic) está inmersa en el proceso de elección del nuevo rector, un trámite que está siendo de todo menos un proceso tranquilo. El claustro de la universidad ha rechazado por el 84% de los votos al candidato propuesto por el Patronato de la Fundación Universitaria de Balmes (FUB), que preside el alcalde de Vic, Josep Maria Vila d'Abadal. Se trata de Jordi Montaña, doctor en Ingeniería Industrial y catedrático de la Universidad Ramon Llull.

Ajeno a la UVic hasta hace escasos meses, Montaña ha pagado los platos rotos de un proceso que empezó con mal pie y con unas formas, las del presidente de la FUB, que han enervado a profesores, personal no docente y estudiantes. Después de la votación, ni Montaña, que no se quedó para conocer los resultados, ni Vila d'Abadal hicieron declaraciones.

La paz en la UVic se truncó a principios de junio, a escasos cinco días de la apertura del plazo de presentación de candidaturas para ocupar el rectorado. Entonces se destapó que Vila d'Abadal había retirado la confianza a la actual rectora, Assumpta Fragas, así como su intención de postular a Jordi Montaña como candidato. La noticia dejó un sentimiento de marginación entre la comunidad universitaria. La idea de un candidato impuesto y externo al centro llego acompañada de rumores de privatización.

Vila d'Abadal intentó aplacar los ánimos en una reunión multitudinaria. Negó que las intenciones fueran privatizar la UVic y aseguró que no solo defendería el contrato programa de la universidad con la Generalitat, sino que trabajaría para que este se incorporara a los presupuestos ordinarios del Gobierno catalán. También se comprometió a respetar la opinión del claustro sobre el nuevo rector a pesar de que su decisión no es vinculante. Pese a los puentes tendidos, la comunidad universitaria empezó a trabajar a contracorriente en un programa propio y presentó cuatro posibles candidatos internos. El patronato de la FUB acabó decantando la balanza por el candidato oficialista.

Durante la última semana Montaña ha trabajado en balde para conseguir apoyos de la comunidad universitaria y sumar personal interno a su equipo. Sus propuestas no difieren demasiado de las de sus contrincantes; pero por presiones internas, según denunció el alcalde de Vic durante el último pleno municipal, pocos son los que se han atrevido a hacer explícito este respaldo. Lo que en medios universitarios se considera una intromisión excesiva de Vila d'Abadal pesó más que las palabras de Montaña y al final el claustro se pronunció con un rotundo no. Tan solo un 10% de los votos le fue favorable, 25 de un total de 287.

Mañana, martes y 13, es la fecha elegida para el próximo paso. El patronato tiene que decidir si, a pesar de todo, designa a Montaña o abre una nueva convocatoria de elecciones, como pide la comunidad universitaria.

El Patronat de la Fundació Universitària Balmes nomena Jordi Montaña nou rector de la UVic

Font: UVic (El Patronat de la Fundació Universitària Balmes nomena Jordi Montaña nou rector de la UVic)

El Patronat de la Fundació Universitària Balmes (FUB) ha decidit nomenar Jordi Montaña nou rector de la Universitat de Vic, per tretze vots a favor, tres abstencions i un vot en contra. El nou rector presentarà el seu equip en els propers dies. En la mateixa reunió s’ha nomenat Ricard Torrents president del Consell Consultiu.

El president del Patronat ha manifestat que en la reunió s’ha valorat l’opinió negativa del Claustre, que s’ha interpretat com un “no” al procediment que s’ha seguit i al model de relacions que hi ha entre la Universitat i el Patronat, cosa que es compromet d’ aclarir en el futur immediat. També ha manifestat que aquest ha estat “un nomenament de consens” i que el Patronat ha tornat a demanar a Jordi Montaña que faci equip amb persones de la UVic.

Jordi Montaña ha manifestat en les seves primeres paraules com a rector, que “vull ser un pal de paller d’un equip format per la gent de dins, en el qual aportaré la meva experiència. Agafo el càrrec amb molta il·lusió”.

Catedràtic de la Universitat Ramon Llull, Jordi Montaña és doctor en Enginyeria Industrial per la UPC, màster en Direcció i Administració d’Empreses per ESADE i Enginyer Industrial per l’ETSIIB-UPC. Professor d’ESADE des de 1976, actualment dirigeix la Càtedra ESADE de Gestió del Disseny, que té per objectiu la recerca en els aspectes relacionats amb el disseny i l’empresa, i el seu impacte en l’economia i la societat.

Ha estat sempre vinculat al món del disseny industrial aplicat a l’empresa, ja sigui en el desenvolupament de nous productes i la gestió de la innovació, o en la creació de marques. En aquest camp, va ser fundador i conseller delegat de Quod, Diseño y Marketing, SA; fundador i director general de la Societat Estatal per al Desenvolupament del Disseny i la Innovació; president d’Integral Design and Development; així com president de l’ADI-FAD, i patró i membre del comitè executiu de la Fundació Barcelona Centre de Disseny.

Consell Consultiu

En la mateixa reunió s’ha acordar el nomenament de Ricard Torrent, president del Consell Consultiu de la FUB, format per un mínim de set i un màxim de vint-i-una persones designades pel Patronat, entre persones de reconegut prestigi en l’àmbit acadèmic universitari, de la societat civil i del món empresarial. Les seves funcions són promoure la participació de la societat en l’activitat de la Universitat, fomentar les relacions entre la universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic, social i territorial, i garantir la representació de la comunitat universitària en els òrgans institucionals.

Jordi Montaña, nou rector de la UVic

Font: el 9nou (Jordi Montaña, nou rector de la UVic)

El patronat de la Fundació Universitària Balmes (FUB), l'organisme de govern de la Universitat de Vic, ha aprovat aquesta tarda la candidatura de Jordi Montaña com a nou rector.
Montaña ha rebut el vot a favor de 13 patrons, a més de 3 abstencions i un vot en contra. L'alcalde i president de la FUB, Josep Maria Vila d'Abadal, li ha notificat personalment i Montaña ja s'ha incorporat a la reunió del patronat.

L'alcalde espera que, després de la decisió, la UVic superi l'etapa de crisi iniciada amb el procés d'elecció del rector. Vila d'Abadal també ha fet autocrítica i ha apuntat que el rebuig del claustre no era motivat pel candidat, sinó per la forma en què s'ha dut a terme el procés.

El nou rector, Jordi Montaña, ha dit que vol deixar de ser notícia i ha comentat que tindrà un bon equip que ara començarà a formar.

La reunió d'aquest dimarts arribava després que el claustre de la setmana passada declarés un rebuig contundent a la seva candudatura; només el 10% va donar-hi el seu suport. Els membres del claustre reclamaven que es tornés a obrir el procés d'elecció, una opció que el patronat ha acabat descartant.

Jordi Montaña és el nou rector de la UVic per als propers quatre anys

Font: Osona.com (Jordi Montaña és el nou rector de la UVic per als propers quatre anys)

Actualitzat a les 21:00 hores
Jordi Montaña, elegit nou rector de al UVic per als propers quatre anys.

El Patronat de la Fundació Universitària Balmes (FUB) ha escollit Jordi Montaña com a nou rector de la Universitat de Vic (UVic) per als propers quatre anys. L’ens no s’ha arronsat i ha pres la decisió tot i el rebuig aclaparador que va tenir el candidat per part del Claustre, el passat dijous (aquesta situació és la primera vegada que es dóna a la història de la UVic). Ho ha fet també per una majoria més que qualificada: 13 vots a favor, tres abstencions (els representants de la Generalitat) i un en contra, que no ha transcendit. El Patronat està format per representants de l’Ajuntament, de la Generalitat, de la societat civil i empresarials, amb personatges tan importants com Oriol Guixà, Joan Font o Josep Tarradellas (aquest no ha pogut assistir a la reunió). També hi ha representants de la comunitat universitària, que només tenen veu però no vot.

Josep Maria Vila d’Abadal, alcalde de Vic i president del Patronat, ha justificat el nomenament fent una lectura particular de la votació del Claustre del passat dimarts. “El sentiment negatiu del Claustre no va ser contra el candidat ni contra el seu programa, sinó contra l’alcalde i les seves maneres de fer. Per això, ja vaig demanar disculpes en aquell moment i les reitero ara. L’únic responsable dels malentesos que hi ha hagut sóc jo”, ha dit Vila d’Abadal, en una roda de premsa que ha celebrat de manera conjunta amb Jordi Montaña.

Montaña ha expressat la seva satisfacció pel nomenament i ha repetit que pensa formar un equip format amb gent de dins de la UVic. A més, ha avançat que havia rebut el suport de moltes persones de la universitat i algunes d’elles s’havien ofert a formar part del seu equip si sortia escollit.

El nou rector ha tornat a incidir en les línies que marcaran el seu programa: internacionalització, especialització, establir lligams amb el territori i l’empresa i qualitat. També ha assegurat que comença aquesta nova etapa amb “moltíssima il•lusió”. Montaña substituirà en el càrrec a Assumpta Fargas.


Crisi i ajornament


Vila d’Abadal ha justificat la decisió amb un nou argument de caràcter temporal. “No podíem ajornar el nomenament. Haguéssim allargat un crisi i un conflicte que no portava enlloc”, ha apuntat.

El president del Patronat ha demanat comprensió a la comunitat universitària. “L’opció d’un candidat de fora no és cap menysteniment cap a la gent de dins de la UVic. Espero que no es vegi com una agressió i es contempli en positiu”, ha dit.

Decepció i expectació de la comunitat universitària


Manuel Llanas, com a portaveu de la comunitat universitària a la reunió, ha expressat la seva “decepció” i s’ha remès al document que van publicar després de la reunió del Claustre. “Subscrivim el punt central del text, on demanàvem obrir una nova convocatòria. També ha reflectit la seva “inquietud” per una colla de documents que circulaven per Internet i que “podrien suposar” un canvi de model a la universitat.

Tot i això, Llanas ha reconegut la legitimat del Patronat per prendre aquesta decisió i ha dit que estaven “a l’expectativa” a partir de demà. “Ara qui ha de moure fitxa és el nou rector. A partir d’aquí, veurem què passa i què fem. Necessitem, però, uns dies de tranquil•litat”, ha conclòs.

-------------------------------
Actualitzat a les 18:30 hores
Jordi Montaña entra a la reunió del Patronat


Josep Maria Vila d’Abadal ha sortit de la reunió i ha convidat entrar a la mateixa a Jordi Montaña, que estava esperant en una sala al costat. Montaña s’hauria afegit a la reunió com a nou membre de ple dret del Patronat.

Això ens permet afirmar que, pràcticament amb totes les garanties, Jordi Montaña serà presentat oficialment com a nou rector de la UVic en els propers minuts.

------------------------------
Actualització, 16:45 hores
Comença la reunió


La reunió del Patronat ha començat amb uns minuts de retard. Hi són presents tots els patrons, excepte l’empresari Josep Tarradellas, que s’ha excusat per motius professionals.

La trobada ha estat marcada pels contactes previs entre els representants de diverses àrees. El migdia, els alcaldes republicans de Ripoll i Manlleu, Teresa Jordà i Pere Prat, s’han trobat amb l’alcalde de Vic i president del Patronat, Josep M. Vila d’Abadal. Uns minuts abans de la trobada, el secretari del Patronat Lluís Jou s’ha reunit en privat amb Anna Andreu i Manuel Llanas, representants de la comunitat universitària.

La reunió va per llarg, ja que hi ha set punts a l'ordre del dia. Alguns, tan importants com l'aprovació de les bases per a l'elaboració del pressupost de l'exercici 2010-2011, la negociació amb el Comitè d'Empresa o el pla de futur d'Eumo Editorial.

dimarts, 13 de juliol del 2010

El Patronat encara avui la crisi del nou rector de la UVic

Font: Osona.com (El Patronat encara avui la crisi del nou rector de la UVic)

Al damunt de la taula, només dues opcions: ratificació de Jordi Montaña, en contra de la comunitat universitària, o convocatòria de noves eleccions. Osona.com us n’informarà tan bon punt s’acabi la reunió d’aquesta tarda.

Avui dimarts 13 de juliol, a partir de les 16:30h a la Sala Segimon Serrallonga, tindrà lloc la reunió del Patronat de la Fundació Universitària Balmes (FUB) on, entre altres temes, s’aprovarà el nomenament Jordi Montaña com a nou rector de la Universitat de Vic (UVic) o s’optarà per obrir una nova convocatòria. La decisió no és fàcil i caldran uns bons arguments per sostenir-la. Osona.com farà un seguiment exhaustiu de la trobada i us n’oferirà els resultats tan bon punt es facin públics.

La reunió d’avui del Patronat és el darrer capítol d’un procés electoral carregat de polèmica i que ha provocat una crisi institucional sense precedents. El passat dijous, per primera vegada en la història de la UVic, el Claustre va negar per una majoria aclaparadora el seu suport al candidat que havia proposat la FUB, Jordi Montaña. El vot negatiu es podria interpretar com un vot de càstig a les maneres de fer de l’alcalde de Vic i president del Patronat, Josep M. Vila d’Abadal, més que no pas al programa que va presentar Montaña. Tot i això, tan bon punt es va acabar la votació del Claustre, els representants de la comunitat universitària van elaborar un document de consens on es demanava que es convoqués una nova convocatòria.

I això és el que haurà de decidir avui el Patronat. Ara, ja no queda més temps... o caixa o faixa. Només dues opcions. Per un costat, ratificar Montaña, que sempre ha estat la primera opció de Vila d’Abadal i que, en un principi, també havia tingut el vist-i-plau de la Generalitat. Aquesta opció significaria obviar les demandes internes de la UVic i, a més, posaria en evidència Vila d’Abadal, que va assegurar que si el Claustre no donava el seu suport a Montaña, ell també li retiraria. La segona possibilitat, una nova convocatòria, tampoc està exempta de dificultats. Un nou procés electoral, sense uns candidats amb uns suports clars, allargaria la presa de possessió del nou rector fins a principis del curs que ve i posposaria algunes decisions importants que s’han de prendre amb urgència.

Josep Tió alerta que la UVic es pot convertir en "una empresa venedora de fum"

Font: el 9nou (Josep Tió alerta que la UVic es pot convertir en "una empresa venedora de fum")

L'últim membre actiu del grup fundador es sorprèn que "l'amenaça ve de qui ens hauria de defensar"
Jordi Vilarrodà
Josep Tió, professor de la UVic i membre del grup que l'any 1977 va endegar el projecte universitari, ha pres posició davant del claustre que ha de tenir lloc aquest dijous. Tió s'adreça als qui votaran per demanar que "no deixeu que ens ensorrin el que tant ha costat a tots de construir".
COMUNICAT ÍNTEGRE DE JOSEP TIÓ

Davant la situació actual de la UVic, amb els representants del personal expulsats del Patronat, vetats els rectorables proposats per la comunitat, amb les pobres i fràgils restes de democràcia institucional esborrades i amb el risc imminent que les nostres veus només puguin ser escoltades en la intimitat, em crec amb el dret i l'obligació d'exposar-vos la meva opinió.

M'avala el fet de ser l'últim que queda dels primers que l'any 77 vam posar-nos a treballar intensivament a l'Escola Universitària Balmes, i m'avalen també els quinze anys que hi he exercit càrrecs de responsabilitat en graus diferents.

Aquella primera EUB es va convertir, una dècada més tard, en els EUV (Estudis Universitaris de Vic) per la incorporació de l'Escola d'Infermeria i la creació d'Empresarials; dues dècades després, els EUV es van transformar en la Universitat de Vic quan ja eren moltes les titulacions que s'impartien.

Sembla que la culminació de tot aquest procés metamòrfic pot arribar a ser, tres dècades i mitja després, la conversió de la Uvic en una de les més grans empreses venedores de fum del nostre país: així ho deixen entendre les declaracions que fa a tort i a dret el rectorable oficial.

La nostra institució ha sobreviscut a diversos temporals: va resistir un allotjament a precari en els baixos d'una escola, va subsistir en un garatge semiruïnós de la zona de Miramarges, va trontollar amb la incorporació sobtada d'estudis que cada curs duplicaven el nombre de nous estudiants, de noves aules i de nous professors, va haver d'entomar la no admissió en el mapa universitari públic de Catalunya, va capejar l'hostilitat més o menys dissimulada de les forces polítiques (per a les esquerres, érem privats i per tant de dretes; per a les dretes, érem intel·lectuals i per tant d'esquerres). Però de tots aquests temporals n'hem sortit reforçats.

L'últim temporal, l'adaptació al pla Bolonya i a tots els requisits universitaris europeus, s'està superant i amb molt bona nota, precisament.

No hem estat sols, en aquest viatge de més de trenta anys. L'hem pogut fer gràcies a molts milers d'alumnes, convertits ara en molts milers de professionals escampats arreu del país; gràcies a molts centenars de professors que han aprofundit en els seus propis coneixements a còpia de repartir-los generosament entre els companys i els deixebles; gràcies també a molts centenars de professionals que han greixat cada dia aquesta màquina enorme composta de peces tan importants com la secretaria, l'administració, la biblioteca, els serveis informàtics i audiovisuals, les publicacions...; gràcies a centenars d'escoles, institucions i empreses de tot tipus i d'arreu de Catalunya que han acollit i tutoritzat les pràctiques dels nostres alumnes; gràcies al centenar llarg de persones que han accedit generosament, al llarg dels anys, a representar-nos en els diversos òrgans de gestió dels centres; i gràcies, finalment, a tots els elements externs que han confiat en nosaltres i ens han donat tot l'ajut i el suport que ha estat al seu abast, especialment els alcaldes Montanyà, Girbau i Codina.

Aquests dies estem davant d'un nou temporal que amenaça la nostra col·lectivitat, però que ara presenta una diferència radical respecte dels temporals anteriors: ara l'amenaça prové de qui ens n'hauria de defensar. Sobtadament i inopinadament ha girat tota l'artilleria contra nosaltres. Incomprensiblement sembla que vulgui ensorrar l'estructura que ens aixopluga i que ens ha fet grans, foragitar els nostres representants al més pur estil feudal i donar el comandament a killers i mercenaris.

L'astorament i l'absurditat de la situació, i la indefensió col·lectiva dels qui pertanyem a la institució, em porten a rememorar aquells terribles primers versos del poema "La ciutat llunyana", de Màrius Torres: "Ara que el braç potent de les fúries aterra / la ciutat d'ideals que volíem bastir..."

Amigues, amics, jo ja no puc votar en el Claustre perquè la meva situació de jubilació parcial no em deixa ser claustral. Voteu vosaltres i no deixeu que ens ensorrin el que tant ens ha costat a tots de construir!

Josep Tió

L'exdegana de la Facultat de Comunicació de la UVic, Manuela Bosch, critica que no s'hagin potenciat candidatures internes al rectorat

Font: el 9nou (L'exdegana de la Facultat de Comunicació de la UVic, Manuela Bosch, critica que no s'hagin potenciat candidatures internes al rectorat)

Manuela Bosch, exdegana de la Facultat de Comunicació i Empresa de la UVic, analitza el procés de relleu al rectorat de la UVic en un article que ha fet arribar a EL 9 NOU.
UVic: Opinió d’una persona que se l’estima

Estic a punt de marxar de viatge però no vull fer-ho sense escriure una breu reflexió del que passa a la Universitat de Vic.

Sóc professora titular de la Universitat de Barcelona i vaig tenir l’enorme honor de ser degana de la Facultat d’Empresa i Comunicació durant tres cursos acadèmics (2003-04, 2004-05, 2005-06).

Tothom tenia clar, quan vaig arribar, que la meva estada era temporal i primer que ningú jo mateixa. No calia ser gaire espavilada, per adonar-se que era bàsic comptar amb la gent de la casa, la gent que tenia l’experiència i que sabia molt més de la història de la institució que jo mateixa. Aquest aspecte, no va resultar incompatible en poder portar a terme noves accions i noves maneres de fer. Vaig treballar molt dur durant aquest període i sempre em vaig sentir recolzada per una gran majoria de professors i de personal d’administració i serveis, especialment de la Facultat d’Empresa i Comunicació, tot i que en algun moment, estic segura, que algun d’ells no entenia les meves decisions.

Quan una observa des de la distància, el que està passant a la UVic, es pregunta com és possible que el patronat de la Fundació Universitària Balmes pensi en que no hi ha candidats de la pròpia UVic per ocupar el càrrec de rector/a si l’actual equip, pels motius que siguin, no es considera l’adient?. Només cal utilitzar el sentit comú per entendre que és lògic portar a algú de fora si la pròpia comunitat universitària es pronuncia que no té candidats o candidats amb poquíssim consens però ....... s’ha donat la possibilitat a la comunitat de presentar vàries candidatures amb els seus respectius programes i ser analitzats?.

La UVic mereix ser tractada amb “respecte” pels polítics i quan això no passa, a les persones que estimem el seu potencial i la seva gent ens entristeix.

Manuela Bosch Príncep
Professora titular de la UB

dissabte, 10 de juliol del 2010

El 84% del Claustre de la Universitat de Vic es pronuncia en contra del programa de Jordi Montaña

Font: UVic (El 84% del Claustre de la Universitat de Vic es pronuncia en contra del programa de Jordi Montaña)

El Claustre de la Universitat de Vic, en la seva reunió extraordinària d’avui, s’ha pronunciat en contra del programa del candidat a rector Jordi Montaña, proposat pel Patronat de la Fundació Universitària Balmes. Sobre un total de 287 vots emesos –i un cop fetes les ponderacions en el vot del personal d’administració i serveis-, 215 han estat negatius (84%), 25 a favor (10%), 15 en blanc (6%) i 1 nul.

El Patronat es reunirà el proper dimarts, 13 de juliol, per nomenar, si escau, el rector o bé per obrir una nova convocatòria. Per aquesta reunió la comunitat universitària ha redactat un comunicat, que ha fet arribar a tots els patrons.

Reflexions sobre la UVic

Davant la situació actual de la Uvic, amb els representants del personal expulsats del Patronat, vetats els rectorables proposats per la comunitat, amb les pobres i fràgils restes de democràcia institucional esborrades i amb el risc imminent que les nostres veus només puguin ser escoltades en la intimitat, em crec amb el dret i l'obligació d'exposar-vos la meva opinió. M'avala el fet de ser l'últim que queda dels primers que l'any 77 vam posar-nos a treballar intensivament a l'Escola Universitària Balmes, i m'avalen també els quinze anys que hi he exercit càrrecs de responsabilitat en graus diferents.
Aquella primera EUB es va convertir, una dècada més tard, en els EUV (Estudis Universitaris de Vic) per la incorporació de l'Escola d'Infermeria i la creació d'Empresarials; dues dècades després, els EUV es van transformar en la Universitat de Vic quan ja eren moltes les titulacions que s'impartien. Sembla que la culminació de tot aquest procés metamòrfic pot arribar a ser, tres dècades i mitja després, la conversió de la Uvic en una de les més grans empreses venedores de fum del nostre país: així ho deixen entendre les declaracions que fa a tort i a dret el rectorable oficial.
La nostra institució ha sobreviscut a diversos temporals: va resistir un allotjament a precari en els baixos d'una escola, va subsistir en un garatge semiruïnós de la zona de Miramarges, va trontollar amb la incorporació sobtada d'estudis que cada curs duplicaven el nombre de nous estudiants, de noves aules i de nous professors, va haver d'entomar la no admissió en el mapa universitari públic de Catalunya, va capejar l'hostilitat més o menys dissimulada de les forces polítiques (per a les esquerres, érem privats i per tant de dretes; per a les dretes, érem intel·lectuals i per tant d'esquerres). Però de tots aquests temporals n'hem sortit reforçats. L'últim temporal, l'adaptació al pla Bolonya i a tots els requisits universitaris europeus, s'està superant i amb molt bona nota, precisament.
No hem estat sols, en aquest viatge de més de trenta anys. L'hem pogut fer gràcies a molts milers d'alumnes, convertits ara en molts milers de professionals escampats arreu del país; gràcies a molts centenars de professors que han aprofundit en els seus propis coneixements a còpia de repartir-los generosament entre els companys i els deixebles; gràcies també a molts centenars de professionals que han greixat cada dia aquesta màquina enorme composta de peces tan importants com la secretaria, l'administració, la biblioteca, els serveis informàtics i audiovisuals, les publicacions...; gràcies a centenars d'escoles, institucions i empreses de tot tipus i d'arreu de Catalunya que han acollit i tutoritzat les pràctiques dels nostres alumnes; gràcies al centenar llarg de persones que han accedit generosament, al llarg dels anys, a representar-nos en els diversos òrgans de gestió dels centres; i gràcies, finalment, a tots els elements externs que han confiat en nosaltres i ens han donat tot l'ajut i el suport que ha estat al seu abast, especialment els alcaldes Montanyà, Girbau i Codina.
Aquests dies estem davant d'un nou temporal que amenaça la nostra col·lectivitat, però que ara presenta una diferència radical respecte dels temporals anteriors: ara l'amenaça prové de qui ens n'hauria de defensar. Sobtadament i inopinadament ha girat tota l'artilleria contra nosaltres. Incomprensiblement sembla que vulgui ensorrar l'estructura que ens aixopluga i que ens ha fet grans, foragitar els nostres representants al més pur estil feudal i donar el comandament a killers i mercenaris. L'astorament i l'absurditat de la situació, i la indefensió col·lectiva dels qui pertanyem a la institució, em porten a rememorar aquells terribles primers versos del poema "La ciutat llunyana", de Màrius Torres:
Ara que el braç potent de les fúries aterra
la ciutat d'ideals que volíem bastir...
Amigues, amics, jo ja no puc votar en el Claustre perquè la meva situació de jubilació parcial no em deixa ser claustral. Voteu vosaltres i no deixeu que ens ensorrin el que tant ens ha costat a tots de construir!


-------------------------
Josep Tió
Escola de Mestres
de la Universitat de Vic

Només el 10% del claustre vota a favor de Jordi Montaña com a rector de la UVic

Font: el 9nou (Només el 10% del claustre vota a favor de Jordi Montaña com a rector de la UVic)

El claustre de la UVic va rebutjar per una àmplia majoria la proposta de Jordi Montaña com a rector per als propers quatre anys. El candidat que venia avalat per l’alcalde de Vic va obtenir només un 10 % de vots a favor, després d’un claustre tens presidit pel mateix alcalde.
El veredicte del claustre va ser inapel·lable: 26 vots a favor, 215 en contra i 15 en blanc i 1 de nul. Amb aquest resultat, el professorat, el personal d’administració i serveis i els representants dels estudiants de la UVic es pronunciaven clarament en contra de la candidatura al rectorat de Jordi Montaña.

Després de més de dues hores de reunió, que van transcórrer en un ambient de notable tensió, s’arribava a aquest resultat, que col·loca el patronat de la Fundació Universitària Balmes (FUB) davant d’una difícil tessitura: tirar endavant amb la candidatura –avalada pel mateix l’alcalde de Vic i president de la FUB– malgrat el rebuig massiu del claustre, o bé obrir novament el procés de candidatures per buscar un nou rector. La decisió es prendrà el proper dimarts.

Després del pronunciament del claustre de la UVic

Font: Osona.com (Després del pronunciament del claustre de la UVic)

Declaració pública dels membres de la comunitat universitària al Patronat de la FUB

Un cop conegut el pronunciament del claustre sobre la candidatura del Dr. Jordi Montaña a rector de la UVic, els membres de la comunitat universitària volem adreçar al Patronat de la Fundació Universitària Balmes (FUB) les consideracions i la demanda següents:

1. Constatem que el resultat de la votació posa de manifest que el claustre no ha considerat convincent la proposta del candidat presentat pel president de la FUB i designat per majoria del seu Patronat.

2. Expressem la nostra profunda preocupació i disconformitat amb el fet que es limitin les funcions del rector i dels òrgans de govern de la universitat perquè siguin exercides per la direcció de la FUB.

3. Manifestem la perplexitat davant el fet que el president de la FUB hagi confiat la direcció estratègica del projecte universitari a un grup de treball que, encapçalat per la directora de la FUB i integrat exclusivament per persones amb menys d’un any i mig de vinculació a la Universitat, ha ignorat la resta de la comunitat i, a més, ha formulat propostes en molts punts incompatibles amb la legislació universitària vigent.

4. Volem deixar clar que no qüestionem la legitimitat del Patronat ni de les seves decisions. Tanmateix, per responsabilitat, no volem ni podem renunciar a manifestar la nostra opinió.

5. Finalment, amb tot el respecte però també amb tota la claredat, demanem al Patronat de la FUB que escolti el pronunciament del Claustre; i que, tal com preveu l’article 16.4 dels estatuts vigents, obri una nova convocatòria per a la designació de rector/a.

Vic, 8 de juliol de 2010